กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความไวต่อสารเคมีกลุ่มไพรีทรอยด์ของยุงเสือชนิด Mansonia uniformis ในพื้นที่เพาะปลูกพืชสวนของเขตต่อเมือง อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล