กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การจัดทำแผนผังแสดงระดับเสียงในกระบวนการซักฟอกย้อมเครื่องนุ่งห่มเพื่อกำหนดมาตรการอนุรักษ์การได้ยินของโรงงานแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล