กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและผลข้างเคียงของการใช้ยามิโซพรอสตอลเหน็บทางช่องคลอดและอมใต้ลิ้นในการยุติการตั้งครรภ์ล้มเหลวระยะแรก Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล