กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำอย่างรุนแรง (Myxedema Coma) ส่งผลให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน : รายงานผู้ป่วยหนึ่งราย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล