ภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำอย่างรุนแรง (Myxedema Coma) ส่งผลให้เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน : รายงานผู้ป่วยหนึ่งราย

ผู้แต่ง

  • Dolnapa Pattarathitinan, M.D. อายุรศาสตร์ทั่วไป, อายุรศาสตร์โรคไต

บทคัดย่อ

ภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำอย่างรุนแรงเรียกว่า myxedema coma เป็นภาวะฉุกเฉิน อาการมีอุณหภูมิร่างกายต่ำ ซึม หายใจช้า ความดันโลหิตต่ำ เกิดภาวะหัวใจวายได้ การวินิจฉัยโดยการส่งตรวจฮอร์โมน ไทรอยด์ โดยผลคือ FreeT3; FT3 ต่ำ FreeT4; FT4 ต่ำ thyroid stimulating hormone (TSH) สูง ผลตรวจพบภาวะเกลือแร่โซเดียมต่ำได้บ่อย ภาวะไตวายสามารถพบได้จากภาวะหัวใจวาย การรักษาเป็นการให้ฮอร์โมน ไทรอยด์ทดแทนเป็นหลัก ภาวะต่างๆ เช่น ความดันโลหิตต่ำ ไตวายเฉียบพลัน สามารถดีขึ้นจนหายได้หลังได้รับการรักษาที่เหมาะสม

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Dolnapa Pattarathitinan, M.D., อายุรศาสตร์ทั่วไป, อายุรศาสตร์โรคไต

กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-05-24