Information For Readers

เราสนับสนุนให้ผู้อ่านสมัครใช้บริการแจ้งเตือนการเผยแพร่วารสารนี้ ใช้ลิงก์ลงทะเบียนRegister  ที่ด้านบนของหน้าแรกของวารสาร การลงทะเบียนนี้จะส่งผลให้ผู้อ่านได้รับสารบัญทางอีเมลสำหรับวารสารฉบับใหม่แต่ละฉบับ รายการนี้ยังช่วยให้วารสารสามารถเรียกร้องระดับของการสนับสนุนหรือผู้อ่าน ดูคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของวารสาร Privacy Statement,  ซึ่งรับรองว่าผู้อ่านจะไม่ใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลเพื่อวัตถุประสงค์อื่น