กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ลักษณะทางคลินิก การวินิจฉัย การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ การรักษาและผลลัพธ์ในผู้ป่วยที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด โรงพยาบาลด่านช้าง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล