กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ความสัมพันธ์ระหว่างการเปลี่ยนแปลงความเจ็บปวดบริเวณกระเบนเหน็บกับการขยายตัวของปากมดลูกในระยะเจ็บครรภ์คลอดระยะที่หนึ่ง ในโรงพยาบาลนครปฐม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล