กลับไปที่รายละเอียดของบทความ คุณสมบัติและความสอดคล้องของโมโนฟิลาเมนต์ประดิษฐ์ “อู่ทองโมโนฟิลาเมนต์” ในการตรวจรับสัมผัสผู้ป่วยโรคเท้าเบาหวาน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล