กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประโยชน์ของการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ และตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาในการวินิจฉัยโรคในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่ได้ติดเชื้อเอดส์ที่มาด้วยอาการถ่ายเหลวเรื้อรัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล