กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลในการรักษาแผลเรื้อรังด้วยผลิตภัณฑ์และวัสดุปิดแผลแบบใหม่กับแบบดั้งเดิมในโรงพยาบาลสามพราน Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล