การเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายและผลในการรักษาแผลเรื้อรังด้วยผลิตภัณฑ์และวัสดุปิดแผลแบบใหม่กับแบบดั้งเดิมในโรงพยาบาลสามพราน

ผู้แต่ง

  • Atthaphon Phanitkunwat, M.D. กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม

บทคัดย่อ

Modern wound dressings such as nanocrystalline silver, hydrogels and foams are typically more expensive than traditional dressings such as gauze. However, if modern dressings require fewer changes, the overall cost of treatment may be lower despite the higher initial purchase price. If healing rates are comparable or better, modern wound dressings also may be cost-effective. A 8-week, one-group pre-post test design to assess differences in treatment cost and cost-effectiveness between a modern dressings and saline-soaked gauze was conducted among 30 patients (16 men, 14 women, mean age 58.3 years) with chronic wound (mean duration 35 weeks) in Sampran hospital. The study results showed that in the modern dressings group 12 patients healed completely, whereas in saline-soaked gauze group no change in the wound status. Total cost saving per case over the study period was 3,612 baht and spending on dressing was lower by 622 baht per patient in the modern dressings group. On the evidence of this study, the modern wound dressings are a more cost - effective treatment than saline-soaked gauze for the treatment of chronic wounds.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Atthaphon Phanitkunwat, M.D., กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลสามพราน จังหวัดนครปฐม

ว.ว. ศัลยศาสตร์ทั่วไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-06