กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การรักษาผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนหัวกระดูกสะโพกเทียมโดยใช้อุปกรณ์ Austin-Moore ในโรงพยาบาลนครปฐม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF