การรักษาผู้ป่วยกระดูกสะโพกหักด้วยการผ่าตัดเปลี่ยนหัวกระดูกสะโพกเทียมโดยใช้อุปกรณ์ Austin-Moore ในโรงพยาบาลนครปฐม

ผู้แต่ง

  • Nuttaphan Kiriwichian, M.D. กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครปฐม

บทคัดย่อ

Objective : To study the results of hip fracture treated by hemiarthroplasty with Austin-Moore pros- thesis in Nakhonpathom hospital.

Material and Method : Retrospective study of 87 hip-fracture patients treated by hemiarthroplasty with Austin-Moore prosthesis at Nakhonpathom hospital between 1 October 2004-30 September 2008. The Questionair was sent to patients by mail or telephone and the patients were appointed to examine at the hospital.

Result : Mortality rate in 1 year after surgery was 41.4% (36 patients in B7 patients). Functional outcome by Harris-Hip score were excellent 45.5% and good in 36%. Medical treatments of established osteoporosis was 29.8% after surgery.

Conclusions : Mortality rate in 1 year after surgery was not significanty different than other papers. Functional outcome was good to excellent in 81.5% and the patient with established osteoporosis should receive much more medical treatments.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nuttaphan Kiriwichian, M.D., กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลนครปฐม

ว.ว. ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-06