กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปลี่ยนแปลงความดันลูกตาก่อนและหลังการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF