การเปลี่ยนแปลงความดันลูกตาก่อนและหลังการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ผู้แต่ง

  • Songkran Chunhawatana, M.D. กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลสมุทรสาคร

บทคัดย่อ

Objective : This prospective single-center study was designed to establish whether the hemodialysis (HD) had effect on intraocular pressure (IOP) and to determine if ophthalmic examination was imperative in hemodialysis patients.

Methods : The author investigated 27 patients with chronic renal failure in chronic dialysis program, Samutsakhon hospital. The intraocular pressures were measured pre-dialysis, just post dialysis and 1 hr post dialysis. The datas were analyzed by Paired Samples Test.

Result : No Significant intraocular pressure changes were found alter hemodialysis.

Conclusion : This study suggested that there was only a remote possibility for acute intraocular pressure rise following hemodialysis. However, in patients with blurred vision and/or painful eye, we should be aware of this condition.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Songkran Chunhawatana, M.D., กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลสมุทรสาคร

ว.ว. จักษุวิทยา

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-06-06