กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการให้ยากลุ่ม Cephalosporins สำหรับป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในการผ่าตัดนิ่วทางเดินปัสสาวะ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF