ผลการให้ยากลุ่ม Cephalosporins สำหรับป้องกันการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะในการผ่าตัดนิ่วทางเดินปัสสาวะ

Main Article Content

Peerapat Cheewaisrakul, M.D.

Abstract

This is a descriptive study about the result of Cephalosporins prophylaxis for urinary tract stone surgery in Chao-phrayayomraj hospital since January 2009 to April 2009. A total of 27 patients (21 males and 6 females). To compare pyuria from urine analysis and bacteriuria from midstream urine culture between pre- operation and postoperation.


Preoperative pyuria was found in 13 patients (48.14%), preoperative bacteriuria was found in 5 patients (18.52%). We found that all culture positue urine had the same organism that was Escherichia coli. Posto-perative pyuria was found in 1 patient (3.70%) and postoperative positive urine culture was also found in 1 patient (3.70%) in the same patient who had vesical calculi. The study concluded that result of Cephalosporins prophylaxis for stone surgery was satisfied.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
นิพนธ์ต้นฉบับ