กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจวินิจฉัยมะเร็งต่อมลูกหมาก โดยใช้เข็มตัดชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากผ่านทางรูทวาร โดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูงช่วยในการตรวจ ในโรงพยาบาลนครปฐม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล