กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อุบัติการณ์และปัจจัยเสี่ยงของการเสียชีวิตในผู้ป่วยกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ในโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล