กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การลดภาวะหนาวสั่นด้วยการอุ่นสารน้ำที่ให้ทางหลอดเลือดดำในผู้ป่วยที่มาผ่าตัดคลอด และได้รับการฉีดยาชาเข้าช่องน้ำไขสันหลัง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล