กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การควบคุมระดับน้ำตาล ปัจจัยเมตะบอลิกอื่นๆ และภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 โรงพยาบาลสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล