กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเตรียมช่องคลอดก่อนผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องด้วย 1% โพวิโดน-ไอโอดีน เพื่อลดภาวะไข้หลังผ่าตัด : การทดลองแบบสุ่มที่มีกลุ่มควบคุม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy