กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาเชิงพรรณนาแบบย้อนหลังของผลทางคลินิกของผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องที่โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2552 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เรากำลังย้ายข้อมูลไปเซิร์ฟเวอร์ใหม่ ขออภัยหากกระทบ
การใช้งาน คาดว่าจะเสร็จภายในวันที่ 10 ก.พ.นี้