กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการแข็งตัวของเลือด (INR) ในผู้ป่วยทที่รับประทานยาวาร์ฟาริน คลินิกวาร์ฟาริน โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy