กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การให้โปรแกรมความรู้ความเข้าใจเพื่อลดความวิตกกังวลต่อการผ่าตัด ในผู้ป่วยไส้ติ่งอักเสบเฉียบพลันของโรงพยาบาลนครปฐม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล