กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การพิเคราะห์ขนาดและทิศทางของกระดูกที่งอกในโรคข้อเข่าเสื่อมทางรังสีวิทยา Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล