การพิเคราะห์ขนาดและทิศทางของกระดูกที่งอกในโรคข้อเข่าเสื่อมทางรังสีวิทยา

ผู้แต่ง

  • Luckana Jirapongsa, M.D. กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์

คำสำคัญ:

osteophyte, knee osteoarthritis

บทคัดย่อ

Objective : 1. to assess the size and the direction of osteophyte in knee osteoarthritis.

  1. to determine the correlation between the osteophyte size and the bony collapsed and the chondrocalclnosis.

Methods : Knee radiographs (routine AP and lateral views) were examined from 101 patients who came to hospital with symptomatic knee osteoarthritis (74 women, 27 men, mean age 61.94, range 42-83 years) during June 2003 to March 2006. A single observer assessed the films for osteophyte size and direction at 6 sites, chondrocalcinosis and bony collapsed, using standard atlas, direct measurement or visual assessment.

Results : From 3 grades of osteophyte size and 5 categories of osteophytes direction, there were positive correlation between the size and the direction (p < 0.005). There were also strong positive correlation between osteophyte sizes with chondrocalcinosis and bony collapsed (odds ratio at 95% confidence interval > 2).

Conclusion : ln hospital-based patient knee osteoarthritis radiographs, the smaller osteophyte predominating upward and horizontal as well as larger one predominating vertical direction due to restriction by surrounding soft tissue structures. Larger osteophyte size is association to more opportunity to detect the chondrocalcinosis and the bony collapsed, which is correlation to the severity.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-07-05