กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การอยู่รอดของฟันที่ได้รับการครอบฟันหลังการรักษาคลองรากฟันที่โรงพยาบาลบางเลน จังหวัดนครปฐม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF