กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ค่าพยากรณ์บวกของมะเร็งเต้านมและอัตราการตรวจชิ้นเนื้อในรอยโรคกลุ่ม BI-RADS 4 และ 5 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF