กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาผลทดสอบภูมิแพ้โดยวิธีฉีดเข้าในชั้นผิวหนัง ของผู้ป่วยเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ในโรงพยาบาลบ้านโป่ง Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล