การศึกษาผลทดสอบภูมิแพ้โดยวิธีฉีดเข้าในชั้นผิวหนัง ของผู้ป่วยเยื่อบุจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ ในโรงพยาบาลบ้านโป่ง

ผู้แต่ง

  • Boonchu Manitchotpisit, M.D. กลุ่มงานโสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

คำสำคัญ:

Allergic rhinitis, lntradermal skin test

บทคัดย่อ

          Objective : To determine the aeroallergen sensitivity of allergic rhinitis patients who attended the allergy clinic of Banpong Hospital, Thailand.

          Materials and method : Retrospective review of allergic rhinitis patients, who had positive intradermal skin testing at Allergy Clinic of Banpong Hospital, from 11 January 2001 to 1 April 2004. The result of a positive intradermal skin test on 87 patients with allergic rhinitis used allergen from Siriraj Hospital was analyzed.

          Result : House dust mites, House dust, Grasses, Mixed Household Insects, Hair and animal dander were the most important aeroallergen. The less common positive allergens were molds.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-01