กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เป็นวัณโรคปอดในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล