ฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วยโรคเอดส์ที่เป็นวัณโรคปอดในโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17

ผู้แต่ง

  • Theeranuch Sreethurawanich, M.D. กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

บทคัดย่อ

To evaluate the effect of human immunodeficiency virus {HIV} disease stage on chest radiographic {CXR} finding among patients with HIV-related pulmonaiy tuberculosis {T B}. The study of 78 patients (48 men and 30 women} with HIV - related pulmonary TB of Comprehensive Continuum Care unite {CCC} of Somdejprasangkharach XVII Hospital from October 2005- September 2007. Plain films were reviewed by radiologist. 6 patterns of chest radiographic findings are Lymphadenopathy, Cavity {ies}, infiltrate {s}, Interstitial disease, Pleural effusion and Pulmonary nodule {s}. CD4 lymphocyte count data were analyzed from OPD cards. There are two groups of patients by CD4 counts ; CD4 counts of < 200/mm{n = 64} and CD 4 counts of ≥ 200/mm3 {n = 14}. CD4 counts of < 200/mm3 were significantly associated with hilar/mediastinal adenopathy on CXR. This study demonstrates association of certain CXR findings with HIV disease stage. Knowledge of the degree of immunosuppression is important when evaluating CXR findings in HIV-infected patients.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Theeranuch Sreethurawanich, M.D., กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี

ว.ว. รังสีวิทยาทั่วไป

Downloads

เผยแพร่แล้ว

2018-08-05