กลับไปที่รายละเอียดของบทความ Intraoperative Irrigation with Primary Anastomosis in Acute Left - Sided Colonic Obstruction at Nakhonpathom Hospital Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล