กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินในโรงพยาบาลนครปฐม ที่มีการพัฒนาศักยภาพการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวมด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF