กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การศึกษาทางระบาดวิทยา และปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดวัณโรคดื้อยา ในจังหวัดสมุทรสาคร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF