กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิผลของการใช้รองเท้าและอุปกรณ์พยุงส้นเท้าและฝ่าเท้าชนิดหล่อพิเศษ เฉพาะรายในผู้ป่วยเบาหวานที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่เท้า Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล