กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เปรียบเทียบผลลัพธ์การผ่าตัดระหว่างการผ่าตัดมดลูกทางช่องคลอดกับการผ่าตัดมดลูกแบบส่องกล้องผ่านหน้าท้อง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF