กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบผลของการส่องกล้องระหว่างส่องภายใน 24 ชั่วโมง และ หลัง 24 ชั่วโมง ในผู้ป่วยเลือดออกบริเวณทางเดินอาหารส่วนบนที่ไม่ใช่เส้นเลือดขอดในหลอดอาหารที่มีสัญญาณชีพคงที่ในโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF