กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุมีกระดูกต้นขาหักและมีกระดูกหายไปบางส่วนโดยใช้วิธีกระตุ้นให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาหุ้มบริเวณที่กระดูกขาดหายไปและใส่กระดูกมาเสริมในเนื้อเยื่อที่สร้าง ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF