การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุมีกระดูกต้นขาหักและมีกระดูกหายไปบางส่วนโดยใช้วิธีกระตุ้นให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาหุ้มบริเวณที่กระดูกขาดหายไปและใส่กระดูกมาเสริมในเนื้อเยื่อที่สร้าง

Main Article Content

พงษ์ศักดิ์ ฐิติพันธุ์ดำรง พ.บ.,

บทคัดย่อ

บทคัดย่อ


ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุกระดูกหักและมีกระดูกหายไปบางส่วนที่มีขนาดใหญ่ ยังคงมีความยุ่งยากและซับซ้อนในการรักษาเพื่อที่จะให้กระดูกติดและได้ผลลัพธ์ที่ดี บทความนี้นำเสนอผู้ป่วยชายไทย อายุ16ปี ประสบอุบัติเหตุขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนกับรถยนต์ มีบาดแผลฉีกขาดที่ต้นขาขวาขนาดประมาณ 15 เซนติเมตร และมีปลายกระดูกที่หักโผล่ออกมาจากบาดแผล (open fracture Gustilo IIIA)เอกซเรย์พบมีกระดูกต้นขาหายไปขนาดประมาณ 12 เซนติเมตร


การรักษาในผู้ป่วยรายนี้ มีการผ่าตัดล้างทำความสะอาดบาดแผลและกระดูกที่หัก รวมทั้งตัดเนื้อเยื่อที่สกปรกและฉีกขาดแล้วยึดตรึงกระดูกด้วย external fixation เมื่อแผลดีแล้วจึงมีการใส่ cement spacer บริเวณที่กระดูกหายไปเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาหุ้ม (induced membrane technique) หลังจากนั้น 3 เดือนนำ cement spacer ออกและใส่ bone allograftแล้วยึดตรึงกระดูกด้วย plateหลังจากตรวจติดตามผู้ป่วยพบมีการติดของกระดูกที่ระยะเวลา 6 เดือน

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
รายงานผู้ป่วย

เอกสารอ้างอิง

1. Gawri V, Garg Y, Singh D, et al. Complex open distal femur fracture managed by primary autogenous fibular graft in conjunction with DFLP-a case report. J Clin Diagn Res. 2015;9(11):1-3.

2. Tu YK, Yen CY, Yeh WL, et al. Reconstruction of posttraumatic long bone defect with free vascularized bone graft. ActaOrthopScand. 2001;72(4):359-64.

3. Masquelet AC, Begue T. The concept of induced membrane for reconstruction long bone defects.Orthop Clin North Am. 2010;41(1):27-37.

4. Mitchell SE, Keating JF, Robinson CM. The treatment of open femoral fractures with bone loss. J Bone Joint Surg Br. 2010;92-B(12):1678-84.

5. Masquelet AC. Induced membrane technique : pearls and pitfalls. J Orthop Trauma. 2017;31Suppl 5:36-8.

6. Aponte-Tinao LA, Ayerza MA, Muscolo DL, et al. Should fractures in massive intercalary bone allografts of the lower limb be treated with ORIF or with a new allografts. ClinOrthopRelat Res. 2015;473:805-11.

7. Wang X, Luo F, Huang K, et al. Induced membrane technique for the treatment of bone defects due to post-traumatic osteomyelitis. Bone Joint Res. 2016;5(3):101-5.

8. Karger C, Kishi T, Schneider L, et al. Treatment of posttraumatic bone defects by the induced membrane technique. OrthopTraumatol Surg Res. 2012;98(1):97-102.

9. Christon C, Oliver RA, Yu Y, et al. The masquelet technique for membrane induction and the healing of ovine critical sized segmental defects. PLoS ONE. 2014;9(12):1-19.