กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์เต้านมในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนอายุ 40 ปี Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล