กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ในผู้ที่มีผลบวกจากการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ ด้วยวิธีทางอิมมูโนเคมิคอล ของโรงพยาบาลประจวบคิรีขันธ์ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF