กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ในผู้ที่มีผลบวกจากการตรวจเลือดแฝงในอุจจาระ ด้วยวิธีทางอิมมูโนเคมิคอล ของโรงพยาบาลประจวบคิรีขันธ์ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล