กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีการฟื้นตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล