กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีการฟื้นตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF