ภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีการฟื้นตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย

Main Article Content

วราวุธ เมธีศิริวัฒน์ พ.บ.,

บทคัดย่อ

ภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีการฟื้นตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (heart failure with recovered left ventricular ejection fraction; HFrecEF) คือภาวะหัวใจล้มเหลวที่มีหลักฐานการตรวจ การบีบตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย (lef ventricular ejection fraction; LVEF) ครั้งแรก น้อยกว่าร้อยละ 40 และต่อมาตรวจพบค่า LVEF ดีขึ้นกว่าเดิม มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 10 และค่าดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 40 การฟื้นตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวตั้งแต่ต้น โดยภาวะที่สามารถแก้ไขได้โดยเหลือพยาธิสภาพที่กล้ามเนื้อหัวใจน้อยกว่า พบว่ามีการฟื้นตัวของหัวใจห้องล่างซ้ายดีกว่า เช่นในผู้ป่วย tachycardia-induced cardiomyopathy, Takotsubo cardiomyopathy, และภาวะ hyperthyroidism ตลอดจนยาที่ใช้ในการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวก็ส่งผลต่อการฟื้นตัวของหัวใจห้องล่างซ้าย อย่างไรก็ตามการทำงานของหัวใจที่ดีขึ้นจนปกติส่วนใหญ่จะเป็นการปรับตัวเข้าสู่สภาวะใหม่ มากกว่าจะเป็นการสงบของโรค แนวทางการรักษาที่แนะนำในปัจจุบันจึงยังอิงตามแนวทางการรักษาภาวะหัวใจล้มเหลวชนิดการบีบตัวของหัวใจห้องซ้ายลดลง (heart failure with reduced ejection fraction; HFrEF) ในปัจจุบันยังไม่แนะนำให้หยุดการรักษาที่เคยได้รับแม้ว่าอาการปกติและค่า LVEF กลับเป็นปกติ แต่หากมีความจำเป็นต้องหยุดการรักษาอาจพิจารณาโดยเฉพาะในกลุ่มที่สาเหตุได้รับการแก้ไขแล้ว การดำเนินโรคไม่เรื้อรัง และไม่สร้างพยาธิสภาพถาวรในกล้ามเนื้อหัวใจ รวมถึงผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวในช่วงตั้งครรภ์รายที่มีการฟื้นตัวของการทำงานหัวใจจนเป็นปกติ ก็อาจจะอยู่ในกลุ่มที่หยุดการรักษาได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
บทความฟื้นวิชา

เอกสารอ้างอิง

1. Virani SS, Alonso A, Benjamin EJ, , et al. Heart Disease and Stroke Statistics-2020 Update: A Report From the American Heart Association. Circulation. 2020; 141(9): e139-e596. doi: 10.1161/CIR.0000000000000757.
2. Buddeke J, Valstar GB, van Dis I, et al. Mortality after hospital admission for heart failure: improvement over time, equally strong in women as in men. BMC Public Health. 2020; 20(1): 36.
3. Burnett H, Earley A, Voors AA, et al. Thirty Years of Evidence on the Efficacy of Drug Treatments for Chronic Heart Failure With Reduced Ejection Fraction: A Network Meta-Analysis. Circ Heart Fail. 2017; 10(1 :e003529. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.116.003529.
4. Francis GS, Johnson TH, Ziesche S, et al. Marked spontaneous improvement in ejection fraction in patients with congestive heart failure. Am J Med. 1990; 89(3): 303-7. doi: 10.1016/0002-9343(90)90342-b.
5. van Campen LC, Visser FC, Visser CA. Ejection fraction improvement by beta-blocker treatment in patients with heart failure: an analysis of studies published in the literature. J Cardiovasc Pharmacol. 1998; 32 Suppl 1: S31-5. doi: 10.1097/00005344-199800003-00006.
6. Packer M, Antonopoulos GV, Berlin JA, et al. Comparative effects of carvedilol and metoprolol on left ventricular ejection fraction in heart failure: results of a meta-analysis. Am Heart J. 2001; 141(6): 899-907. doi: 10.1067/mhj.2001.115584.
7. Dunlay SM, Roger VL, Weston SA, et al. Longitudinal changes in ejection fraction in heart failure patients with preserved and reduced ejection fraction. Circ Heart Fail. 2012; 5(6): 720-6. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.111.966366.
8. Basuray A, French B, Ky B, et al. Heart failure with recovered ejection fraction: clinical description, biomarkers, and outcomes. Circulation. 2014; 129(23): 2380-7. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.113.006855.
9. Wilcox JE, Fang JC, Margulies KB, et al. Heart Failure With Recovered Left Ventricular Ejection Fraction: JACC Scientific Expert Panel. J Am Coll Cardiol. 2020; 76(6): 719-34. doi: 10.1016/j.jacc.2020.05.075.
10. Punnoose LR, Givertz MM, Lewis EF, et al. Heart failure with recovered ejection fraction: a distinct clinical entity. J Card Fail. 2011; 17(7): 527-32. doi: 10.1016/j.cardfail.2011.03.005.
11. Gulati G, Udelson JE. Heart Failure With Improved Ejection Fraction: Is it Possible to Escape One's Past? JACC Heart Fail. 2018; 6(9): 725-33. doi: 10.1016/j.jchf.2018.05.004
12. Florea VG, Rector TS, Anand IS, et al. Heart Failure With Improved Ejection Fraction: Clinical Characteristics, Correlates of Recovery, and Survival: Results From the Valsartan Heart Failure Trial. Circ Heart Fail. 2016;9(7) :e003123. doi: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.116.003123.
13. Givertz MM, Mann DL. Epidemiology and natural history of recovery of left ventricular function in recent onset dilated cardiomyopathies. Curr Heart Fail Rep. 2013; 10(4): 321-30. doi: 10.1007/s11897-013-0157-5.
14. Wilcox JE, Mann DL. Beta-blockers for the treatment of heart failure with a mid-range ejection fraction: deja-vu all over again? Eur Heart J. 2018; 39(1): 36-8. doi: 10.1093/eurheartj/ehx663.
15. Wilcox JE, Fonarow GC, Yancy CW, et al. Factors associated with improvement in ejection fraction in clinical practice among patients with heart failure: findings from IMPROVE HF. Am Heart J. 2012; 163(1): 49-56 e2. doi: 10.1016/j.ahj.2011.10.001.
16. Mann DL, Barger PM, Burkhoff D. Myocardial recovery and the failing heart: myth, magic, or molecular target? J Am Coll Cardiol. 2012;60(24):2465-72. doi: 10.1016/j.jacc.2012.06.062.
17. Kim GH, Uriel N, Burkhoff D. Reverse remodelling and myocardial recovery in heart failure. Nat Rev Cardiol. 2018; 15(2): 83-96. doi: 10.1038/nrcardio.2017.139.
18. Reiken S, Wehrens XH, Vest JA, et al. Beta-blockers restore calcium release channel function and improve cardiac muscle performance in human heart failure. Circulation. 2003; 107(19): 2459-66. doi: 10.1161/01.CIR.0000068316.53218.49.
19. Sipahi I, Chou JC, Hyden M, et al. Effect of QRS morphology on clinical event reduction with cardiac resynchronization therapy: meta-analysis of randomized controlled trials. Am Heart J. 2012; 163(2): 260-7 e3. doi: 10.1016/j.ahj.2011.11.014.
20. Halliday BP, Wassall R, Lota AS, et al. Withdrawal of pharmacological treatment for heart failure in patients with recovered dilated cardiomyopathy (TRED-HF): an open-label, pilot, randomised trial. Lancet. 2019; 393(10166): 61-73. doi: 10.1016/S0140-6736(18)32484-X.
21. Hopper I, Samuel R, Hayward C, et al. Can medications be safely withdrawn in patients with stable chronic heart failure? systematic review and meta-analysis. J Card Fail. 2014; 20(7): 522-32. doi: 10.1016/j.cardfail.2014.04.013.
22. The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II (CIBIS-II): a randomised trial. Lancet. 1999; 353(9146): 9-13.
23. Colucci WS, Kolias TJ, Adams KF, et al. Metoprolol reverses left ventricular remodeling in patients with asymptomatic systolic dysfunction: the REversal of VEntricular Remodeling with Toprol-XL (REVERT) trial. Circulation. 2007; 116(1): 49-56. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.106.666016.
24. Januzzi JL, Jr., Prescott MF, Butler J, et al. Association of Change in N-Terminal Pro-B-Type Natriuretic Peptide Following Initiation of Sacubitril-Valsartan Treatment With Cardiac Structure and Function in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JAMA. 2019; 322(11): 1085-95. doi: 10.1001/jama.2019.12821.
25. Investigators S, Yusuf S, Pitt B, et al. Effect of enalapril on mortality and the development of heart failure in asymptomatic patients with reduced left ventricular ejection fractions. N Engl J Med. 1992; 327(10): 685-91. doi: 10.1056/NEJM199209033271003.
26. Solomon SD, Skali H, Anavekar NS, et al. Changes in ventricular size and function in patients treated with valsartan, captopril, or both after myocardial infarction. Circulation. 2005; 111(25): 3411-9. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.104.508093.
27. Amos AM, Jaber WA, Russell SD. Improved outcomes in peripartum cardiomyopathy with contemporary. Am Heart J. 2006; 152(3): 509-13. doi: 10.1016/j.ahj.2006.02.008.
28. Bristow MR, Gilbert EM, Abraham WT, et al. Carvedilol produces dose-related improvements in left ventricular function and survival in subjects with chronic heart failure. MOCHA Investigators. Circulation. 1996; 94(11): 2807-16. doi: 10.1161/01.cir.94.11.2807.
29. Aimo A, Gaggin HK, Barison A, et al. Imaging, Biomarker, and Clinical Predictors of Cardiac Remodeling in Heart Failure With Reduced Ejection Fraction. JACC Heart Fail. 2019; 7(9): 782-94. doi: 10.1016/j.jchf.2019.06.004.
30. Swat SA, Cohen D, Shah SJ, et al. Baseline Longitudinal Strain Predicts Recovery of Left Ventricular Ejection Fraction in Hospitalized Patients With Nonischemic Cardiomyopathy. J Am Heart Assoc. 2018; 7(20): e09841. doi: 10.1161/JAHA.118.009841.