กลับไปที่รายละเอียดของบทความ เครื่องมือประเมินการเฝ้าระวังและป้องกันการเข้าสู่ภาวะวิกฤตของผู้ป่วย ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF