กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ผลภาพการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมองของผู้ป่วยสมองบาดเจ็บระดับความรุนแรงน้อย; การนอนโรงพยาบาลจำเป็นหรือไม่ Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล