กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามน้อยล่าง (ซี่ที่ 1,2) ที่มีคลองรากฟันโค้งมาก: รายงานผู้ป่วย 2 ราย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล