กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ปีที่ 40 ฉบับที่ 2 (2021): วารสารแพทย์ เขต 4-5 ปีที่ 40 ฉบับ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน 2564 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล